کاپیسا:یک تانگ دشمن در نجراب تخریب و 3 عسکر اجیر کشته شدند

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه دره افغانیه مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. که دراثرآن 3 تن عسکر مزدور کشته شدند. همچنان یک تانگ دشمن در منطقه برکت خیل آن ولسوالی مورد حمله راکتی قرار گرفت. که درنتیجه آن تانگ دشمن تخریب گردید. اما رقم دقیق تلفات آن, تا […]

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه دره افغانیه مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. که دراثرآن 3 تن عسکر مزدور کشته شدند.
همچنان یک تانگ دشمن در منطقه برکت خیل آن ولسوالی مورد حمله راکتی قرار گرفت. که درنتیجه آن تانگ دشمن تخریب گردید. اما رقم دقیق تلفات آن, تا هنوز بدست نه امده است.