کاپیسا:دراثر حمله دورن اشغالگران در نجراب, ۲ تن ملکی شهید و۱۸ تن دیگر زخمی شدند

بر اساس خبر, طیارات بی سرنشین عساکر اشغالگر امریکایی بر منزل یک تن ملکی بنام حاجی وکیل درمنطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله نمود. این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران نواسه وی بنام احمد ضیاء ومادر اش شهید وبشمول اطفال ۱۸ عضو خانواده وی زخمی شدند. قابل ذکر است که دشمن وحشی دراین […]

بر اساس خبر, طیارات بی سرنشین عساکر اشغالگر امریکایی بر منزل یک تن ملکی بنام حاجی وکیل درمنطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله نمود.
این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران نواسه وی بنام احمد ضیاء ومادر اش شهید وبشمول اطفال ۱۸ عضو خانواده وی زخمی شدند.
قابل ذکر است که دشمن وحشی دراین اواخر برای عطف توجه مردم از شکست وناتوانی شان, غرض مورال بخشید عساکرشان دست به بمباران کورکورانه می زنند ومردم عامه را شهید وزخمی مینمایند واغلبا به مردم وتاسیسات عام المنفعه وکلینیک ها خسارات هنگفتی وارد میگردد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶