کابل:۶ عراده رینجر در سروبی نابود و۱۷ عسکر مزدور دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک کاروان عساکر اجیر درشاهراه عمومی کابل ـ جلاآباد منطقه میان پل دبیلی وتنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز گردید وتا ۲ ظهر ادامه یافت که درجریان آن ۶ عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و۵ […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک کاروان عساکر اجیر درشاهراه عمومی کابل ـ جلاآباد منطقه میان پل دبیلی وتنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز آغاز گردید وتا ۲ ظهر ادامه یافت که درجریان آن ۶ عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و۵ عسکردران کشته و۱۱ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.