کابل:۲ تانگ و۱ رینجر در سروبی نابود وشمارزیاد عسکر دشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان وپوسته های امنیتی دشمن درمنطقه پل دبیلی تنگی ابرایشیم ولسوالی سروبی ولایت کابل ودرمنطقه مشلی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت صبح امروز آغاز گردید که در جریان ان، ۲ تانگ ویک عراده رینجر دشمن نابود گردید […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان وپوسته های امنیتی دشمن درمنطقه پل دبیلی تنگی ابرایشیم ولسوالی سروبی ولایت کابل ودرمنطقه مشلی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت صبح امروز آغاز گردید که در جریان ان، ۲ تانگ ویک عراده رینجر دشمن نابود گردید وشاهراه کابل ـ جلال آباد کاملا مسدود میباشد وقوای هوایی دشمن درمنطقه بی هدف بمباران نیز نموده است اما لله الحمد به مجاهدین اسیبی نرسیده است.