کابل: ۴ تن اربکی در سروبی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه های اربکی درمنطقه میز غوندی ودبیلی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۴ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۴ تن اربکی کشته وزخمی شدند ویک تن ازمجاهدین به شهادت رسید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه های اربکی درمنطقه میز غوندی ودبیلی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۴ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۴ تن اربکی کشته وزخمی شدند ویک تن ازمجاهدین به شهادت رسید.