کابل: ۲ پوسته ویک قرارگاه بزرگ دشمن در سروبی بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه بزرگ وپوسته دفاعی ساحه ناگمان جگدلک را در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل تصرف کردند. این مراکز ساعت ۴ عصر دیروز تخلیه گردید وهمچنان همزمان عساکر دشمن از پوسته قلعه میر دین نیز فرار کردند. خبرمیگوید که ساعت ۱۲ ظهر دیروز یک بیز بزرگ دشمن در دشت توپ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه بزرگ وپوسته دفاعی ساحه ناگمان جگدلک را در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل تصرف کردند.
این مراکز ساعت ۴ عصر دیروز تخلیه گردید وهمچنان همزمان عساکر دشمن از پوسته قلعه میر دین نیز فرار کردند.
خبرمیگوید که ساعت ۱۲ ظهر دیروز یک بیز بزرگ دشمن در دشت توپ میدان وردگ نیز با نصرت ویاری الله متعال بدست مجاهدین افتاد ومقادیر یاد مهمات, ابزار نظامی ووسائط بدست مجاهدین افتاده است.