کابل: ۱ تانگ و۴ رینجر در سروبی نابود، بشمول ۲ قومندان مشهور(سمیع الله وقیس) ۲۱ عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان دشمن در مناطق وچه زره، تانگ انگور، ناکی ومنزلاره درنزدیک اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز بالای عساکر مزدور هنگامی صورت گرفت که غرض عملیات به آن منطقه آمدند. که درنتیجه آن یک تانگ و۴ عراده رینجر […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان دشمن در مناطق وچه زره، تانگ انگور، ناکی ومنزلاره درنزدیک اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز بالای عساکر مزدور هنگامی صورت گرفت که غرض عملیات به آن منطقه آمدند.

که درنتیجه آن یک تانگ و۴ عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید وبشمول قومندان مهم (قیس) ۱۱ عسکر واربکی کشته شدند وجسد ۳ تن آنان هنوز درمیدان نبرد باقی مانده است وبشمول قومندان مشهور پولیس(سمیع الله) ۱۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند ویک قبضه راکت با مقادیر سلاح ومهمات نیز غنیمت گرفته شد.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

خبرمیگوید که نبرد بعدا ساعت ۵ عصر به فرار قوای دشمن پایان یافت.