کابل: ۱ تانگ و۱ رینجر در سروبی نابود وشمار زیاد عسکردشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان دشمن درمنطقه تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده تانکر تیل، یک عراده رینجر کاملا نابود گردید. همچنان یک تانگ  دشمن درمنطقه گوگامند ولسوالی متذکره نیز شکار ماین گردید وکاملا از […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان دشمن درمنطقه تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده تانکر تیل، یک عراده رینجر کاملا نابود گردید.

همچنان یک تانگ  دشمن درمنطقه گوگامند ولسوالی متذکره نیز شکار ماین گردید وکاملا از بین رفت.

که در نتیجه هردو حادثه به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

خبرمیگوید نبرد هنوز ادامه دارد وقوای دشمن تحت فشار شدید مجاهدین قرار گرفته است.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.