کابل: یک پوسته دشمن در قرباغ مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اردوی مزدور  درمربوطات ولسوالی قره باغ ولایت کابل حمله موشکی نمودند. حمله بوسیله بم یک انجام یافت که دراثران پوسته تخریب گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اردوی مزدور  درمربوطات ولسوالی قره باغ ولایت کابل حمله موشکی نمودند.

حمله بوسیله بم یک انجام یافت که دراثران پوسته تخریب گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.