کابل: یک پوسته در سروبی فتح, شمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند و۱۲ تن با تجهیزات شان دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت و۷ عسکرکشته و۱۲ تن دیگر آنان با ۱۵ میل کلاشینکوف,۳ میل پیکا, ۳ قبضه راکت, یک پایه مخابره کلان ویک تانگ زنده دستگیر شدند. همچنان درمنطقه اوبین بر قوای کمکی دشمن حمله صورت گرفت و۲ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت و۷ عسکرکشته و۱۲ تن دیگر آنان با ۱۵ میل کلاشینکوف,۳ میل پیکا, ۳ قبضه راکت, یک پایه مخابره کلان ویک تانگ زنده دستگیر شدند.
همچنان درمنطقه اوبین بر قوای کمکی دشمن حمله صورت گرفت و۲ تانگ نابود گردید وشمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند.
همچنان یک میل پیکا, یک قبضه راکت, یک میل ایم شانزده, یک پایه مخابره کلا, ۷ عدد مرمی راکت, و۸ صندق مرمی پیکا بدست مجاهدین افتاد ویک پوسته دیگر بنام پوسته دوچکنی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت و۳ عسکر دشمن کشته شدند.