کابل: یک قومندان مهم استخبارات (منیر) بایک محافظ اش در پغمان کشته شد

به اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک قومندان وحشی استخبارات دشمن (منیر) را در منطقه ارغندی مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل به قتل رساندند. قومندان منیر ساعت ۳ بجه دیشب طی یک حمله تکتیکی با یک تن محافظ اش جابجا کشته ،بجزای اعمالش رسید.

به اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک قومندان وحشی استخبارات دشمن (منیر) را در منطقه ارغندی مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل به قتل رساندند.

قومندان منیر ساعت ۳ بجه دیشب طی یک حمله تکتیکی با یک تن محافظ اش جابجا کشته ،بجزای اعمالش رسید.