کابل: یک قومندان مزدور بشمول یک عسکر مزدور طی حملات جداگانه کشته شدند

براساس خبر، ظهر دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته پایی درمنطقه ارغندی بالا مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل بوسیله درازنوف کردند کردند.که درنتیجه یک عسکر مزدور کشته شد. ساعت ۷ صبح امروز مجاهدین یک قومندان قومندانی اعلی وزارت داخله رژیم مزدور را بنام سارنمن محمد خالد پرویزی درقلعه وزیر مربوطات حوزه ششم شهر کابل هدف […]

براساس خبر، ظهر دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته پایی درمنطقه ارغندی بالا مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل بوسیله درازنوف کردند کردند.که درنتیجه یک عسکر مزدور کشته شد.
ساعت ۷ صبح امروز مجاهدین یک قومندان قومندانی اعلی وزارت داخله رژیم مزدور را بنام سارنمن محمد خالد پرویزی درقلعه وزیر مربوطات حوزه ششم شهر کابل هدف حمله چریکی قرار دادند. که دراثرآن قومندان یاد شده جابجاه کشته شد.