کابل: یک عسکر مزدور در پغمان کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پوسته دشمن درساحه تورو تیگو ارغندی بالا ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۴ وسی دقیقه عصر دیروز صورت گرفت که دراثران یک عسکر مزدور جابجا کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پوسته دشمن درساحه تورو تیگو ارغندی بالا ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند.
حمله ساعت ۴ وسی دقیقه عصر دیروز صورت گرفت که دراثران یک عسکر مزدور جابجا کشته شد.