کابل: یک عسکر در پغمان کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه تورتیگو ارغندی بالا ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند. حمله عصر دیروزصورت گرفت که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه تورتیگو ارغندی بالا ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند.
حمله عصر دیروزصورت گرفت که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد.