کابل: یک عراده موتر کاماز دشمن درسروبی تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک کاروان اکمالاتی دشمن درمنطقه سوری تیگی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند که دراثران یک عراده موتر اکمالاتی دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک کاروان اکمالاتی دشمن درمنطقه سوری تیگی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند که دراثران یک عراده موتر اکمالاتی دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

۲۰۲۰/۱۱/۱۷