کابل: یک عراده رینجر در خاکجبار تخریب و4 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بند شینکی ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله کردند حمله ساعت 9 بجه صبح دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وبشمول معاون تولی, 2 عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بند شینکی ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله کردند
حمله ساعت 9 بجه صبح دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وبشمول معاون تولی, 2 عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.