کابل: یک عراده رینجر در خاکجبار تخریب و۴ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بند شینکی ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله کردند حمله ساعت ۹ بجه صبح دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وبشمول معاون تولی, ۲ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بند شینکی ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله کردند
حمله ساعت ۹ بجه صبح دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وبشمول معاون تولی, ۲ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.