کابل: یک تن پولیس در شگر دره کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه دره ولسوالی شلکر ودره ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد وسلاح اش غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه دره ولسوالی شلکر ودره ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد وسلاح اش غنیمت گرفته شد.