کابل: یک تن از قاتلین قطعه خاص دشمن در مربوطات حوزه هشت شهر مجروح گردید

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی  یک تن از وحشی های قطعه خاص دشمن را  درمنطقه دوصد فامیلی حوزه هشتم شهر کابل هدف قرار دادند. این وحشی بنام نیازولی فرزند امان الله طی یک حمله مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی  یک تن از وحشی های قطعه خاص دشمن را  درمنطقه دوصد فامیلی حوزه هشتم شهر کابل هدف قرار دادند.

این وحشی بنام نیازولی فرزند امان الله طی یک حمله مرگبار زخمی گردید.