کابل: یک تانگ دشمن در سروبی تخریب و5عسکر کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور درمنطقه نغلو ولسوالی سروبی ولایت کابل نبرد شدیدی انجام دادند. نبرد ساعت 11چاشت دیروز صورت گرفت ونبرد 5 عصر ادامه یافت که دراثران, یک تانگ نابود و5 عسکر درآن کشته شدند. ‏2021‏/7‏/31

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور درمنطقه نغلو ولسوالی سروبی ولایت کابل نبرد شدیدی انجام دادند.
نبرد ساعت 11چاشت دیروز صورت گرفت ونبرد 5 عصر ادامه یافت که دراثران, یک تانگ نابود و5 عسکر درآن کشته شدند.
‏2021‏/7‏/31