کابل: یک تانگ دشمن درشکردره تخریب وشمار عساکر مزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، ساعت 7 صبح مجاهدین امارت اسلامی امروزمجاهدین امارت اسلامی یک قومندان قرارگاه دشمن را درمنطقه قلعه وزیر حوزه ششم شهر کابل بهلاکت رساندند. صبح امروز یک قوای عملیاتی عساکره مزدور در ولسوالی شکردره برای عملیات آمده بودند که با پاسخ شدید مجاهدین روبرو گردید. که حدود 6 ساعت درگیری ادامه یافت که دراثران […]

براساس خبر، ساعت 7 صبح مجاهدین امارت اسلامی امروزمجاهدین امارت اسلامی یک قومندان قرارگاه دشمن را درمنطقه قلعه وزیر حوزه ششم شهر کابل بهلاکت رساندند.
صبح امروز یک قوای عملیاتی عساکره مزدور در ولسوالی شکردره برای عملیات آمده بودند که با پاسخ شدید مجاهدین روبرو گردید. که حدود 6 ساعت درگیری ادامه یافت که دراثران نتیجه یک تانگ دشمن تخریب و شماری ازعساکر اجیر کشته وزخمی شدند.
همچنان ظهردیروز عساکرپیاده مزدور درنزدیک پوسته قلعه عبدالروف ولسوالی موسهی هدف ماین قرار گرفتند، که دراثرآن 2 تن عسکر مزدور کشته شدند. وهمچنان دراثر انفجار ماین 2 تن ازعساکراجیر درمربوطات قریه شیهدخانه پایان کشته شدند.
‏2021‏/5‏/7