کابل: کاروان وپوسته های دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان وپوسته های عساکر اجیر درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان وپوسته های عساکر اجیر درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.