کابل: کاروان دشمن درسروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه پل دبیلی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروز صورت گرفت  که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه پل دبیلی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروز صورت گرفت  که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.