کابل: چندین پوسته وعساکر دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته های پولیس وعساکر دشمن در شاهراه کابل ـ ننگرهار، منطقه پل دبیلی ولسالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثرآن، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته های پولیس وعساکر دشمن در شاهراه کابل ـ ننگرهار، منطقه پل دبیلی ولسالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثرآن، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.