کابل: نبرد شدیدی بالای کاروان دشمن در سروبی جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان دشمن درمنطقه تاک انکور وناقی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت ، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان دشمن درمنطقه تاک انکور وناقی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت ، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.