کابل: مسئولان محلی معارف از یک باب مدرسه دینی در ولسوالی قره باغ دیدن کردند

مسئولان محلی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی از مدرسه دینی جامعه اشرفیه در قریه آکا خیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل دیدن کردند. مسئولان تعلیم و تربیه از طلاب مدرسه مذکور چند سوال تشویقی پرسیده اند و همچنین امور تعلیمی و اداری این مدرسه را مورد بازرسی قرار دادند و در مورد طرزالعمل […]

مسئولان محلی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی از مدرسه دینی جامعه اشرفیه در قریه آکا خیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل دیدن کردند.

مسئولان تعلیم و تربیه از طلاب مدرسه مذکور چند سوال تشویقی پرسیده اند و همچنین امور تعلیمی و اداری این مدرسه را مورد بازرسی قرار دادند و در مورد طرزالعمل مدرسه گفتگو نمودند.

مسئولان معارف همچنان با اساتید مدرسه در مورد امتحان مشترک مدارس صحبت کردند، توصیه های لازم را با آن ها در میان گذاشته و وعده همکاری به آن ها دادند.

اساتید مدرسه تشکری کردند که مسئولان تعلیم و تربیه امارت اسلامی همیشه به آن ها گوش فرا داده اند و بر درس ها نظارت داشته و در حد توان همکاری کرده اند.