کابل: مدیر امنیت ولسوالی نجراب در قرباغ کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برموتر نوع هایلکس امنیت ملی درمنطقه لوگری ها  مربوطات ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید ومدیر امنیت با یک محافظ اش کشته شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برموتر نوع هایلکس امنیت ملی درمنطقه لوگری ها  مربوطات ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید ومدیر امنیت با یک محافظ اش کشته شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۳