کابل: قوای عملیاتی دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه تورجگدله ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر امروز هنگامی صورت گرفت که غرض عملیات به آن منطقه آمده بودند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه تورجگدله ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر امروز هنگامی صورت گرفت که غرض عملیات به آن منطقه آمده بودند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که قوای دشمن بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.