کابل: عساکروطن فروش مزدور در پغمان یک پدر را با ۲ فرزند اش به شهادت رساندند

بر اساس خبر, عساکر امنیت جهانی در ارغنده بالا مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل بالای قریه بادام وحشیانه چاپه زندند. که درجریان آن یک پدر را با ۲ فرزند اش نخست با برچه ها زدند وبعدا آنان را وحشیانه به شهادت رساندند. خبرمیگوید که مردم منطقه به رسم اعتراض شاهراه کابل ـ قندهار را مسدود […]

بر اساس خبر, عساکر امنیت جهانی در ارغنده بالا مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل بالای قریه بادام وحشیانه چاپه زندند.
که درجریان آن یک پدر را با ۲ فرزند اش نخست با برچه ها زدند وبعدا آنان را وحشیانه به شهادت رساندند.
خبرمیگوید که مردم منطقه به رسم اعتراض شاهراه کابل ـ قندهار را مسدود ساختند واجساد شهداء را باخود حمل کرده در سرک عمومی گذاشتند ومجازات مجرمین وقاتلین را مطالبه دارند.
قابل ذکر است که قبل از این, صدا بار چنین جنایت تکرار گردیده است واین وحشی های کرایی, از جاهای دیگر بیدون هماهنگی با مردوران محلی شان, می آیند، اطفال, زنان وموی سفیدان را شهید میکند ونه تنها خود را ملامت نمیدانند بلکه این جنایت را یک دست آورد وپیروزی گفته از موفقیت عملیات شان سخن میگویند.