کابل: عساکروحشی دشمن در شکردره,۳ تن ملکی را شهید و۱۱ تن دیگر را باخود بردند

بر اساس خبر, عساکر وحشی قطعه صفر یک دشمن ناوقت دیشب بالای قریه دریی ولسوالی شکر دره ولایت کابل وحشیانه چاپه زدند. این وحشت قصدا علیه مردم عامه انجام یافت که درنتیجه آن ۲ خانم ویک تن ملکی را بی رحمانه شهید کردند وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد گردید ودرپایان ۱۱ تن ملکی دیگر را […]

بر اساس خبر, عساکر وحشی قطعه صفر یک دشمن ناوقت دیشب بالای قریه دریی ولسوالی شکر دره ولایت کابل وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت قصدا علیه مردم عامه انجام یافت که درنتیجه آن ۲ خانم ویک تن ملکی را بی رحمانه شهید کردند وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد گردید ودرپایان ۱۱ تن ملکی دیگر را باخود بردند.
‏۲۹‏/۰۷‏/۲۰۲۱