کابل: عساکروحشی دشمن درموسهی یک طفل را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی پوسته ملنگان  ولسوالی موسهی ولایت کابل یک طفل را بنام امیدالله فرزند حمیدالله درنزدیک مکتب واقع قریه چهارسوق که در راه روان بود، هدف قرار دادند و وی را شهید کردند.

بر اساس خبر، عساکر وحشی پوسته ملنگان  ولسوالی موسهی ولایت کابل یک طفل را بنام امیدالله فرزند حمیدالله درنزدیک مکتب واقع قریه چهارسوق که در راه روان بود، هدف قرار دادند و وی را شهید کردند.