کابل: دراثریک انفجار در چهاراسیاب، ۴ عسکر مرگبار زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را در دوازه لوگر مربوطات ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل هدف ماین قرار دادند. انفجار براساس تاکتیک ویژه انجام یافت  و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را در دوازه لوگر مربوطات ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل هدف ماین قرار دادند.

انفجار براساس تاکتیک ویژه انجام یافت  و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.