کابل: دراثریک انفجار در شکردره, یک تن ملا امام ۱۲ تن نمازگذار شهید شدند

بر اساس خبر, اداره بد نام به اصطلاح امنیت ملی رژیم دست نشانده کابل به ادامه جنایات ووحشت افزایی شان, دیروز در مسجد جامع حاجی بخشی در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل انفجار وحشیانه ای انجام دادند. این وحشت بوسیله ماین که میان منبر ومحراب جاسازی شده بود, انجام یافت که دراثران بشمول ملا امام […]

بر اساس خبر, اداره بد نام به اصطلاح امنیت ملی رژیم دست نشانده کابل به ادامه جنایات ووحشت افزایی شان, دیروز در مسجد جامع حاجی بخشی در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل انفجار وحشیانه ای انجام دادند.
این وحشت بوسیله ماین که میان منبر ومحراب جاسازی شده بود, انجام یافت که دراثران بشمول ملا امام مسجد متذکره ( مفتی محمد نعمان فضلی)۱۲ تن از نمازگذاران شهید و۱۵ تن دیگر زخمی شدند.
امارت اسلامی این جنایت نابخشودنی دشمن را با کلیمات شدید محکوم مینماید وهوشدار میدهد که انتقام این شهیدان مظلوم را خواهد گرفت.