کابل: دراثریک انفجار در حوزه ۱۱ شهر،۲ عسکر زخمی شدند

به اساس خبر، عساکرمزدور درمنطقه چهل متره حوزه ۱۱ شهر کابل هدف ماین قرار گرفتند. انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۳ عسکر مزدور زخمی شدند.

به اساس خبر، عساکرمزدور درمنطقه چهل متره حوزه ۱۱ شهر کابل هدف ماین قرار گرفتند.

انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۳ عسکر مزدور زخمی شدند.