کابل: دراثریک انفجار در حوزه یازدهم شهر، موتر تخریب ویک افسر مزدور کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک افسرشبکه جاسوسی دشمن را بنام پنجشیری  در مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل هدف ماین چسپکی قرار دادند. انفجار صبح امروز صورت گرفت که دراثران موتر نوع سراچه اش نابود وافسر متذکره جابجا کشته شد. خبرمیگوید که نامبرده  بعد از کارهای رسمی دفتر اش در کوچه های شهر معلومات […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک افسرشبکه جاسوسی دشمن را بنام پنجشیری  در مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل هدف ماین چسپکی قرار دادند.

انفجار صبح امروز صورت گرفت که دراثران موتر نوع سراچه اش نابود وافسر متذکره جابجا کشته شد.

خبرمیگوید که نامبرده  بعد از کارهای رسمی دفتر اش در کوچه های شهر معلومات کشفی را جمع آوری مینمود.

2020/11/22