کابل: حملات بر کاروان دشمن در سروبی جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درمنطقه پل دبیلی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز در شاهراه عمومی کابل ـ جلال آباد صورت گرفت. همچنان بر کاروان دشمن درمنطقه مشلی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان نیز حملات […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درمنطقه پل دبیلی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز در شاهراه عمومی کابل ـ جلال آباد صورت گرفت.

همچنان بر کاروان دشمن درمنطقه مشلی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان نیز حملات آغاز گردید ، نبرد هنوز به شدت دارد که در اثران، به دشمن تلفات واردگردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.