کابل:دراثریک انفجار در موسهی، ۲ عسکرکشته شدند

به اساس خبر، ماین درنزدیک قریه ملنگیان ولسوالی موسهی ولایت کابل پولیس پیاده را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران ۲ تن پولیس جابجا کشته شدند.

به اساس خبر، ماین درنزدیک قریه ملنگیان ولسوالی موسهی ولایت کابل پولیس پیاده را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران ۲ تن پولیس جابجا کشته شدند.