کابل:ثارنوال میر بچه کوت در قره باغ به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” ثارنوال ولسوالی میر بچه کوت را درمنطقه قلعه قاضی ولسوالی قره باغ ولایت کابل به قتل رساندند. ثارنوال متذکره (منان سرسفید) باشنده ولسوالی قره باغ بود واکنون در ولسوالی میربچه کوت ایفای وظیفه مینمود، ساعت 11 چاشت امروز طی یک حمله چریکی کشته شد. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” ثارنوال ولسوالی میر بچه کوت را درمنطقه قلعه قاضی ولسوالی قره باغ ولایت کابل به قتل رساندند.

ثارنوال متذکره (منان سرسفید) باشنده ولسوالی قره باغ بود واکنون در ولسوالی میربچه کوت ایفای وظیفه مینمود، ساعت 11 چاشت امروز طی یک حمله چریکی کشته شد.

قابل ذکر است که ثارنوالان وقاضیان مفسد اداره مزدور بعد از آن در لیست اهداف نظامی شامل گردید که مدت قبل توسط اداره مزدور 6 تن از زندانیان مظلوم کشور وحشیانه برخلاف همه مقررات اسلامی وانسانی به شهادت رسانده شدند.