پکتیکا: ۷ عسکر دشمن درزیروک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درنزدیک ساختمان ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند و۴ عسکرکشته کشته و۳ تن دیگرزخمی شدند. ودرحمله متقابل ۲ تن ازمجاهدین زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درنزدیک ساختمان ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند و۴ عسکرکشته کشته و۳ تن دیگرزخمی شدند.

ودرحمله متقابل ۲ تن ازمجاهدین زخمی شدند.