پکتیکا: ۶ تن پولیس در وازه خوا به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۶ تن پولیس در ولسوالی وزاه خواه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. پولیس یاد شده باشنده گان قریه های عاشق خیل وکورابی دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ساعت ۲ ظهر دیروز به مجاهدین تسلیم شدند. که در جمع […]

به اساس خبر، ۶ تن پولیس در ولسوالی وزاه خواه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

پولیس یاد شده باشنده گان قریه های عاشق خیل وکورابی دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ساعت ۲ ظهر دیروز به مجاهدین تسلیم شدند.

که در جمع آنان محمد شاکر فرزند شاولات، سردارخان فرزند نواب، اسحاق فرزند محمد خان، رحیم الله فرزند حبیب الله، عجب فرزند نصیب خان وسوتی فرزند سردار خان شامل میباشند.