پکتیکا: ۶ تن پولیس در زیروک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه سری میدان ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند و۲ تن پولیس کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه سری میدان ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند و۲ تن پولیس کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.