پکتیکا: ۵ عسکرمزدور در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده عساکر اداره مزدور  درمرکز ولایت پکتیکا حمله کردند. که دراثران ۳ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده عساکر اداره مزدور  درمرکز ولایت پکتیکا حمله کردند.

که دراثران ۳ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.