پکتیکا: ۵ عسکر،پولیس واربکی در جانی خیل به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۵ عسکر، پولیس واربکی در باشنده گان قریه های جمرود وبرلک ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. افراد یاد شده هریک شامیر فرزند پهلووان، که قبلا بحیث ولسوال ولسوالی سروبی آن ولایت ایفای وظیفه مینمود، شجاع ملکی فرزند پهلوان عضو قبلی شورای ولسوالی جانی خیل،لطف الله فرزند […]

به اساس خبر، ۵ عسکر، پولیس واربکی در باشنده گان قریه های جمرود وبرلک ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

افراد یاد شده هریک شامیر فرزند پهلووان، که قبلا بحیث ولسوال ولسوالی سروبی آن ولایت ایفای وظیفه مینمود، شجاع ملکی فرزند پهلوان عضو قبلی شورای ولسوالی جانی خیل،لطف الله فرزند شجاع ملک اربکی ، بیت الله فرزند شجاع ملک عسکر وپیرمحمد فرزند حید دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ساعت ۸ صبح امروز به مجاهدین تسلیم شدند.