پکتیکا: ۵ تن اربکی در سرحوزه کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه قریه سرحوزه ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت  گرفت که دراثران، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه قریه سرحوزه ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت  گرفت که دراثران، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.