پکتیکا: ۴ پوسته دشمن در مرکز تخلیه گردید

بر اساس خبر, ۴ پوسته مهم دشمن در مربوطات شرنه مرکز ولایت پکتیکا دست مجاهدین افتاد. این پوسته ها چاشت دیروز از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت. خبرمیگوید که با فتح این پوسته, ساحه وسیعی از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.

بر اساس خبر, ۴ پوسته مهم دشمن در مربوطات شرنه مرکز ولایت پکتیکا دست مجاهدین افتاد.
این پوسته ها چاشت دیروز از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.
خبرمیگوید که با فتح این پوسته, ساحه وسیعی از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.