پکتیکا: ۳ پوسته اربکی ها در متاخان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر۳ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه شورکچ وکارموز ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر۳ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه شورکچ وکارموز ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.