پکتیکا: 3 تن پولیس در ارگون با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 3 تن پولیس  در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. پولیس متذکره هریک علی جان فرزند عیدگل ، فیض محمد فرزند خیال محمد، آدم خان فرزند محمد حسن باشنده قریه های طاوس خیل وپنزه خوا  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین […]

بر اساس خبر، 3 تن پولیس  در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

پولیس متذکره هریک علی جان فرزند عیدگل ، فیض محمد فرزند خیال محمد، آدم خان فرزند محمد حسن باشنده قریه های طاوس خیل وپنزه خوا  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.