پکتیکا: 3 تانگ دشمن درمرکز نابود و17 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه مسواس مربوطات مرکز ولایت پکتیکا حمله کردند حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 3 تانگ دشمن کاملا نابود گردید و12 عسکرکشته و5 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه مسواس مربوطات مرکز ولایت پکتیکا حمله کردند
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 3 تانگ دشمن کاملا نابود گردید و12 عسکرکشته و5 تن دیگر زخمی شدند.