پکتیکا: ۳ تانگ دشمن درمرکز نابود و۱۷ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه مسواس مربوطات مرکز ولایت پکتیکا حمله کردند حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۳ تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۱۲ عسکرکشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور درمنطقه مسواس مربوطات مرکز ولایت پکتیکا حمله کردند
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۳ تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۱۲ عسکرکشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.