پکتیکا: ۲ پوسته دشمن در متاخان بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, دراثر تلاش های مجاهدین امارت اسلامی دیشب عساکر اداره مزدور پوسته ابراهیم زی را در ولسوالی متاخان ولایت پکتیا تخلیه وخود با استفاده از تاریکی فرار کردند. همچنان عساکردشمن یک پوسته دیگر بنام پوسته توده چینه این ولسوالی نیز فرار نمودند وبا فتح این پوسته ها مناطق وسیعی تحت اداره مجاهدین قرارگرفت […]

بر اساس خبر, دراثر تلاش های مجاهدین امارت اسلامی دیشب عساکر اداره مزدور پوسته ابراهیم زی را در ولسوالی متاخان ولایت پکتیا تخلیه وخود با استفاده از تاریکی فرار کردند.
همچنان عساکردشمن یک پوسته دیگر بنام پوسته توده چینه این ولسوالی نیز فرار نمودند وبا فتح این پوسته ها مناطق وسیعی تحت اداره مجاهدین قرارگرفت وحلقه محاصره ولسوالی بیشتر تنگ گردید.