پکتیکا: ۲ پوسته اربکی ها در اومنه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۲ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه زواکه ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۲ پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه زواکه ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.