پکتیکا: ۲ موتر در اورگون نابود و۱۳ عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر واربکی ها مزدور درمنطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عراده موتر دشمن کاملا نابود گردید و۵ عسکردران کشته و۸ تن دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر واربکی ها مزدور درمنطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عراده موتر دشمن کاملا نابود گردید و۵ عسکردران کشته و۸ تن دیگر زخمی شدند.